nieuws

Definitief einde aan financiële verpakkingsverplichtingen

algemeen

Definitief einde aan financiële verpakkingsverplichtingen

DEN HAAG – Er komt een nultarief voor de eerste 15.000 kg verpakkingsafval. In de praktijk betekent dit dat verreweg de meeste mkb-ondernemers in de detailhandel met ingang van 1 januari 2008 worden vrijgesteld van alle financiële verpakkingsverplichtingen.

DEN HAAG – Er komt een nultarief voor de eerste 15.000 kg verpakkingsafval. In de praktijk betekent dit dat verreweg de meeste mkb-ondernemers in de detailhandel met ingang van 1 januari 2008 worden vrijgesteld van alle financiële verpakkingsverplichtingen.

Het nultarief volgt op het akkoord van VROM, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het verpakkingsbeleid en de invulling van de verantwoordelijkheid voor de gescheiden inzameling en recycling van verpakkingsafval. Op deze manier wordt rekening gehouden met ondernemers die slechts een beperkte hoeveelheid verpakkingen verbruiken.

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) is blij met dit resultaat. Het HBD heeft zich altijd sterk gemaakt voor de invoering van een vrijstelling voor de eerste 15.000 kg verpakkingsafval. Toen een vrijstelling niet mogelijk bleek, heeft het HBD een collectieve regeling getroffen voor deze groep detaillisten. Het HBD nam de kosten en verplichtingen voor dit jaar over van de individuele ondernemer. Met het akkoord en de invoering van het nultarief per 1 januari 2008 is een collectieve regeling niet meer nodig.

Meer details over het akkoord staan op de site van het HBD onder Verpakkingen.

Meer over verpakkingen leest u hier

Reageer op dit artikel