nieuws

Meer fietsers dodelijk verongelukt

algemeen

Meer fietsers dodelijk verongelukt

UTRECHT – De ongevallencijfers 2006 laten een algemeen dalende trend in het aantal ongevallen zien. Het aantal dodelijk verongelukte fietsers is echter fors (18%) gestegen.

UTRECHT – De ongevallencijfers 2006 laten een algemeen dalende trend in het aantal ongevallen zien. Het aantal dodelijk verongelukte fietsers is echter fors (18%) gestegen.

De fietsers vormen hiermee nu een aandeel van 25% (216 in 2006) van het totaal aantal dodelijke slachtoffers (811 in 2006). De Fietserbond wil dat minister Eurlings van Verkeer & Waterstaat stevige maatregelen neemt zodat ook fietsers zich veilig in het verkeer kunnen verplaatsen.

Botsvriendelijke auto’s
Als auto’s worden uitgerust met ‘zachte’ voorruiten kan dat jaarlijks tientallen dodelijke verkeersongevallen met fietsers schelen, dat heeft onderzoek door TNO in een computersimulatie uitgewezen. Het ministerie van V&W heeft 2 ton uitgetrokken voor nader onderzoek dit jaar. De Fietsersbond wil dat dit snel wordt uitgevoerd en dat maatregelen worden getroffen.

Verder wil zij dat er bij alle 50-kilometerwegen aparte fietspaden komen en dat het ministerie hier extra geld voor uittrekt. Uit analyse van de dodelijke ongelukken blijkt dat het aantal slachtoffers van een rechtsafslaande vrachtwagen weer is gestegen. In 2006 zijn daardoor 19 fietsers overleden. De Fietsersbond concludeert dat de dodehoekspiegel niet voldoende helpt om deze ongelukken te voorkomen en eist dat vrachtwagens worden geweerd op plaatsen waar veel fietsers zijn, te beginnen bij scholen.

Reageer op dit artikel