nieuws

Geen FietsRAI maar FietsVAK in 2007

algemeen

Geen FietsRAI maar FietsVAK in 2007

AMSTERDAM – In het voorjaar van 2007 zal in de Amsterdam RAI een FietsVAK georganiseerd worden. De exacte datum van de driedaagse tentoonstelling is vastgesteld op 28, 29 en 30 januari.

AMSTERDAM – In het voorjaar van 2007 zal in de Amsterdam RAI een FietsVAK georganiseerd worden. De exacte datum van de driedaagse tentoonstelling is vastgesteld op 28, 29 en 30 januari.

De organisatie van de FietsRAI van dit jaar kende tal van aanloopproblemen, waardoor het aantal deelnemers(ca. 75), zeker voor RAI-begrippen, relatief laag was.. De combinatie met de Huishoudbeurs bracht met zich mee dat de vakdag op vrijdag plaats vond, wat door veel dealers en deelnemers als onwenselijk ervaren werd. Hoewel de FietsRAI geen verkeerd evenement was, was het draagvlak onder de deelnemers toch afgenomen, zo bleek uit de evaluatie. Omdat binnen de RAI Vereniging wel veel leden in het voorjaar een contactmoment met de vakhandel wenselijk vinden, is gekozen voor de organisatie van een FietsVAK. De laatste FietsVAK dateert van 2004.

Behalve de vaktentoonstelling zal de organisatie ook een raamprogramma met seminars of workshops gaan organiseren. Tevens zal de FietsVAK aangegrepen worden om de Fiets van het Jaar en de Innovatie Awards 2007 bekend te maken.

Reageer op dit artikel