nieuws

Vuurwerkverkopers haken massaal af

algemeen

Vuurwerkverkopers haken massaal af

DEN HAAG – De strengere eisen voor de verkoop van vuurwerk hebben ertoe geleid dat honderden ondernemers afgehaakt zijn. Dat meldt het Ministerie van VROM.

DEN HAAG – De strengere eisen voor de verkoop van vuurwerk hebben ertoe geleid dat honderden ondernemers afgehaakt zijn. Dat meldt het Ministerie van VROM.
De vuurwerkramp op 13 mei 2000, waarbij 22 mensen om kwamen, was de directe aanleding voor het opstellen van een nieuw Vuurwerkbesluit, dat in 2002 van kracht werd. De sanering, die resulteerde in het massaal afhaken van bedrijven, die consumentenvuurwerk verkochten (146) en bedrijven die professioneel vuurwerk verkochten (30). Aan deze ondernemers is in totaal 10 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd.
Naast voornoemde bedrijven hebben naar schatting 300 tot 600 tijdelijke verkooppunten, waaronder ook veel fietsenzaken, de vuurwerkverkoop gestaakt. Deze ondernemers vielen buiten de schadevergoedingsregelingen en kregen ook geen subsidie voor verbetering van de opslag. Daardoor werd de verkoop van onrendabel.

Reageer op dit artikel