nieuws

Fietsroutenetwerk Veluwe klaar

algemeen

Fietsroutenetwerk Veluwe klaar

Met nieuwe toeristische bewegwijzering op meer dan 1.600 kilometer fietspad beschikt de Veluwe met ingang van dit voorjaar over het grootste fietsroutenetwerk van Europa.

DIEREN (25 april) – Met nieuwe toeristische bewegwijzering op meer dan 1.600 kilometer fietspad beschikt de Veluwe met ingang van dit voorjaar over het grootste fietsroutenetwerk van Europa. Afgelopen weken zijn 325 toeristische informatiepanelen geplaatst op kruispunten van recreatieve fietspaden. Voor Pinksteren wordt dit aangevuld met bijna 8.000 ‘knooppuntborden’. In het fietsroutenetwerk is door de Europese, provinciale en lokale overheden 1,8 miljoen euro geïnvesteerd. Gazelle is supplier van het netwerk op de Veluwe, op de informatiepanelen staat het nieuwe frisse logo naast het logo van de ANWB en de Veluwe.nl vermeld.

Gelijktijdig met de realisatie van het fietsroutenetwerk Veluwe verschijnt een nieuwe ANWB-fietroutekaart, schaal 1:75.000. Hierop staan niet alleen alle fietsknooppunten vermeld, maar ook de paddestoelen. Via een gratis telefoonnummer (0800-3438763) kunnen fietsers doorgeven als borden zijn verdwenen. Vrijwilligers van de ANWB zorgen er dan voor dat deze binnen enkele dagen vervangen worden.

Reageer op dit artikel