artikel

Nieuwe norm helm speed e-bike in de maak

algemeen

Nieuwe norm helm speed e-bike in de maak
Het NEN roept alle relevante stakeholders op om zich (tot 25 januari 2016) aan te melden om mee te werken aan het project om de eisen waaraan een speed e-bike-helm aan moet voldoen, vast te leggen. Foto NEN

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) start op initiatief van de RAI Vereniging met de ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor helmen voor snelle elektrische fietsen, door NEN S-EPAC genoemd. Alle relevante stakeholders kunnen zich tot 25 januari 2016 aanmelden om mee te werken aan dit project.

De NEN en RAI Vereniging staan op het standpunt dat de elektrische fiets niet meer uit het straatbeeld is weg te denken. De elektrische fiets stelt veel mensen in staat om zich gezond en duurzaam te verplaatsen, waarbij het mogelijk is om de fietsinspanning waar gewenst te ondersteunen. De relatief nieuwe speed e-bike doet daar met de ondersteuning voor snelheden tot 45 km/h nog een schepje bovenop. Dat maakt de speed e-bike bijvoorbeeld zeer interessant voor forenzen. Voor veilig gebruik van zulke fietsen is adequate hoofdbescherming noodzakelijk.

Helm verplicht, oproep om mee te denken

Een speed e-bike wordt door gebruikers in eerste instantie gezien als een fiets. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit voertuig, door een wettelijke wijziging, gekeurd als een bromfiets. Hierdoor wordt het verplicht om een ECE 22 helm te dragen. In vergelijking met fietshelmen die voldoen aan EN 1078 zijn de bromfiets- en motorhelmen, die voldoen aan ECE 22, relatief zwaar en bieden te weinig ventilatie voor de inspanning die een speed e-bike vereist. Om het gebruik van de speed e-bike verder te stimuleren is een geschikte helm, die veilig is, past bij de fysieke inspanning en comfort biedt, dus onontbeerlijk. Daarom gaat NEN samen met de helmfabrikanten en andere belanghebbenden aan tafel om de eisen waaraan zo’n geschikte helm aan moet voldoen vast te leggen.

Certificeringsschema

Voor de consument en handhavende instanties is het belangrijk om te weten of de helmen daadwerkelijk aan de gestelde eisen in de NTA voldoen. Dat kan met een certificaat van een certificerende instelling (CI). Om te borgen dat de beoordeling op een uniforme wijze wordt uitgevoerd door verschillende CI’s, ontwikkelt NEN naast de NTA eveneens een certificeringsschema.

Europese norm

Het ontbreken van een geschikte helm voor speed e-bike’s is een probleem dat zich niet alleen in Nederland voordoet. NEN streeft er daarom naar om direct vanaf de start van het project samen te werken met internationale stakeholders om de eisen aan speed e-bike helmen uiteindelijk geborgd te krijgen in een Europese norm.

Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelding voor de projectgroep of voor meer informatie: Robby. Veders, Consultant Industrie en Veiligheid, telefoon (015) 2 690 136 of e-mail robby.veders@nen.nl.

Reageer op dit artikel