artikel

Bijtelling leasefiets hoger dan voor leaseauto

algemeen

Bijtelling leasefiets hoger dan voor leaseauto
De bijtelling voor de zakelijke fiets is door het kabinet bepaald op 7 procent. Foto Shutterstock

BOVAG, Fietsersbond, Natuur & Milieu en RAI Vereniging hebben in een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën de dringende oproep gedaan om meer fiscale ruimte te creëren voor de fiets in het woon-werkverkeer, en de bijtelling voor de leasefiets te elimineren.

Naast het uitkleden van de werkkostenregeling (WKR) is er ook andere wetgeving die het zakelijk gebruik van de fiets in de weg staat. Sinds enige jaren bestaat het concept van de leasefiets. Hiermee wordt invulling gegeven aan een onderdeel van de Green Deal Fiets, die als doel heeft het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te stimuleren als alternatief voor de auto. Een van de stimuleringsmaatregelen in die Green Deal is de ontwikkeling van fietsleaseconcepten ter ondersteuning van bedrijven die het fietsen naar het werk willen introduceren.

Leasefiets vanaf de eerste kilometer privégebruik belast

Nu blijkt dat het privégebruik van de leasefiets in de ‘Wet op de loonbelasting 1964’ aangemerkt wordt als ‘loon in natura’ en daardoor belast wordt en/of op het budget van de werkkostenregeling drukt. Daarnaast is het zo dat de leasefiets vanaf de eerste kilometer privégebruik belast wordt, terwijl voor de auto een vrijstelling tot 500 km per jaar geldt. De leasefiets wordt hiermee onevenredig zwaar en maximaal belast ten opzichte van auto’s en andere ter beschikking gestelde middelen zoals mobiele telefoons.

Pleidooi voor privégebruik op nihil waarderen

BOVAG, Fietsersbond, Natuur & Milieu en RAI Vereniging roepen de staatssecretaris daarom dringend op om binnen het fiscale regime van de WKR een vrijstelling voor de (bedrijfs)fiets te creëren. Daarnaast wordt met klem gevraagd om in de ‘Wet op de loonbelasting 1964’ een ondergrens voor zakelijk gebruik van de leasefiets (vergelijkbaar met de mobiele telefoon en pc) op te nemen, waarbij geldt dat vanaf deze ondergrens het privégebruik op nihil gewaardeerd wordt. Op die manier krijgt een duurzame en gezonde mobiliteitsoplossing die gehoor geeft aan eerder gemaakte afspraken met de overheid een eerlijke kans.

Negatieve effecten WKR nog eens op een rijtje

Betrokkenen maken zich zorgen over de positie van de fiets in het woon-werkverkeer. Deze wordt positief gestimuleerd door het succesvolle bedrijfsfietsenplan. De invoering van de WKR zorgt ervoor dat onder andere het bedrijfsfietsenplan, tezamen met andere gerichte vrijstellingsregelingen dreigen te verdwijnen. Reden hiervoor is dat alle aan medewerkers ter beschikking gestelde middelen binnen de WKR moeten gaan concurreren om dezelfde ‘vrije ruimte’ – een beperkt percentage (1,2%) van de totale loonsom.

Mobiele telefoons, tablets en gereedschappen wel vrijgesteld

De fiets moet daardoor gaan concurreren met het kerstpakket en de zomerborrel. Mobiele telefoons, tablets en gereedschappen hoeven dat niet, want die zijn in het meest recente voorstel wel vrijgesteld. Alleen al vanwege schone, stille en gezonde mobiliteit zou fietsen (ook) fiscaal gestimuleerd moeten worden. Het bedrijfsfietsenplan heeft uitgewezen hoe succesvol zo’n stimulering is.

WKR eind oktober in Tweede Kamer

De WKR is de ministerraad al gepasseerd. De voorstellen worden in oktober en november behandeld in de Tweede Kamer, waarna het belastingplan als geheel in december naar de Eerste Kamer gaat. De WKR maakt hier onderdeel van uit. Pas nadat laatstgenoemde een definitief zegen heeft gegeven, is de wetgeving formeel een feit.

Veel media-aandacht

In de landelijke pers en op radio wordt aandacht besteed aan het fenomeen van de verdwijnende ‘Fiets van de Zaak’. Bijvoorbeeld in het AD zegt verkeersdeskundige Gerard Tertoolen: ‘Aan de ene kant wordt er door de overheid heel veel geld uitgegeven om het fietsen te stimuleren. Maar tegelijkertijd wordt de uiterst succesvolle fietsregeling afgeschaft. Dat werkt natuurlijk volkomen averechts.’ Ook BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens wordt er geciteerd: ‘Hoe krom is het om een al jaren goed functionerende regeling om zeep te helpen? Met staatssecretaris Mansveld spreken we af dat het aantal fietsende forensen met 5 procent omhoog moet, maar een paar ministeries verderop haalt staatssecretaris Wiebes dat plan met één pennenstreek weer onderuit.’

Reageer op dit artikel