artikel

Vrije ruimte werkkostenregeling verlaagd

algemeen

Vrije ruimte werkkostenregeling verlaagd
De fiets krijgt nog meer tegenwind in de nieuwe werkkostenregeling (WKR) nu de vrije ruimte is verlaagd van 1,5 naar 1,2 procent.

De vrije ruimte in de vanaf 1 januari verplichte werkkostenregeling is verlaagd tot 1,2 procent van de loonsom. Deze was eerder vastgesteld op 1,5 procent van de loonsom. Brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging zijn boos over het voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën waarin de aparte fiscale stimulering voor een fiets van de zaak definitief verleden tijd is.

Eerder sloten de organisaties nog een ‘Green Deal’ met een andere staatssecretaris, Mansveld van I&M, met als voornaamste afspraak dat binnen vijf jaar vijf procent meer fietsgebruik voor woon-werkverkeer zou worden gerealiseerd. Nu de fiets van de zaak wordt geschrapt, is het praktisch onmogelijk om die doelen te realiseren.

Werkkostenregeling vanaf 1 januari 2015

De werkkostenregeling wordt vanaf 1 januari 2015 verplicht ingevoerd voor alle werkgevers. Dat heeft staatssecretaris Wiebes donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Ook voert de staatssecretaris een aantal ‘verbeteringen’ binnen de WKR door, onder meer door op beperkte schaal een ‘noodzakelijkheidscriterium’ in te voeren. Concreet betekent dit dat bepaalde, voor het uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijke producten die door de werkgever ter beschikking worden gesteld, niet binnen de WKR geadministreerd hoeven te worden. De staatssecretaris noemt hierbij gereedschappen, laptops, mobiele telefoons en tablets. Om de verschillende verbeteringen te bekostigen, wordt de vrije ruimte beperkt tot 1,2 procent van de loonsom op concernniveau, waarbij een verreking voor deeltijdmedewerkers plaatsvindt zodat hun relatief lage loonsom niet te zeer beperkend werkt op de totale loonsom.

Geen uitzondering voor de fiets

Bovag en RAI Vereniging pleiten, omwille van volksgezondheid, mobiliteit en milieukwaliteit al geruime tijd voor een uitzondering voor bedrijfs- en leasefietsen zoals nu voor bepaalde productcategorieën wordt ingevoerd. Dit was volgens het ministerie steeds een onmogelijke wens, terwijl dit dus kennelijk niet voor andere categorieën geldt.  Sterker nog, hetgeen nu door de staatssecretaris aan de Kamer wordt voorgesteld, lijkt een verslechtering voor de fiets. De beschikbare ruimte is namelijk verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Wat ook een gemiste kans lijkt, is dat de administratieve benadeling van leasefietsen niet opgelost wordt. Hiermee wordt een duurzaam, innovatief product onevenredig belemmerd door achterlopende wetgeving.

In Tweewieler magazine maart 2014, pagina 51 en verder, vindt u het achtergrondartikel over de WKR en leasefietsenplannen.

Reageer op dit artikel