artikel

20 miljoen voor banen in mobiliteitssector

algemeen

20 miljoen voor banen in mobiliteitssector
Minister Asscher van Sociale Zaken betaalt de helft van 20 miljoen euro voor een banenplan in de auto- en rijwielbranche.

Voor een banenplan in de auto- en rijwielbranche komt 20 miljoen euro beschikbaar. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken betaalt daarvan de helft. De rest van het bedrag komt van werkgevers en vakbonden in de bedrijfstak. Het geld gaat onder meer naar extra leer-werkplekken voor jongeren en de begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk.

In de sector werken ruim 77.000 werknemers bij tienduizend bedrijven die zich bezighouden met de verkoop en het onderhoud van auto’s, motors, scooters en (brom)fietsen. De branche is zwaar getroffen door de crisis. De bedrijven proberen mee te gaan in de snelle technologische ontwikkelingen en de veranderende wensen van klanten. Klanten verwachten meer service en klantgerichtheid. Dit vraagt om andere vaardigheden van de werknemers.

Scholing

Het banenplan in de auto- en rijwielbranche zorgt onder meer voor 1.450 extra leer-werkplekken en voor het begeleiden van negenhonderd werknemers naar ander werk, zowel binnen als buiten de sector. Verder komt er geld voor scholing van werknemers en leerlingen. In totaal heeft Asscher 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sectorplannen. Eerder zijn al plannen goedgekeurd waaronder die voor de bouw, het transport, de uitzendbranche, de kinderopvang, de zorg en schilders.

Sociale partners

Het plan is ingediend door sociale partners (BOVAG, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie) in de mobiliteitsbranche bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat in dat plan om in totaal € 20,4 miljoen. Het ministerie van SZW betaalt daarvan de helft (€ 10,2 miljoen).

Drie aandachtsgebieden

Het sectorplan voor de mobiliteitsbranche heeft drie aandachtsgebieden:

1 het op peil houden van een goede instroom en kwaliteit van leerlingen, én de kwaliteit van leermeesters;

2 het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers; daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan bijscholing en veilig & gezond werken;

3 het herplaatsen van medewerkers in de branche dan wel in de techniek; zowel degenen die door ontslag als door langdurige ziekte op zoek zijn naar nieuw werk.

Reageer op dit artikel