artikel

Maatschappelijke schade fietsdiefstal 600 miljoen

algemeen

Maatschappelijke schade fietsdiefstal 600 miljoen
Het Centrum Fietsdiefstal waarschuwt dat er valse framenummerstickers in omloop zijn.

In hun nieuwsbrief GoMobility! doet RAI Vereniging een dringend beroep op de politiek om fietsdiefstal hoger op de politieke agenda te zetten. Op dit moment verwisselen jaarlijks in Nederland ongeveer 600.000 fietsen onvrijwillig van eigenaar. Uitgaande van een gemiddelde verkoopprijs van € 989,- bij de vakhandel veroorzaakt fietsdiefstal een economische schadepost van zo’n 600 miljoen euro.

“Onacceptabel,” vindt Quirijn Teunissen, die namens RAI Vereniging binnen de Stuurgroep Fietsdiefstal de fietsfabrikanten en -importeurs vertegenwoordigt. Om het aantal gestolen fietsen de komende jaren maximaal terug te dringen heeft de Stuurgroep onlangs het ‘Raamplan Fietsdiefstal 2014 – 2017’ vastgesteld. Daarbij zet dit samenwerkingsverband, waarin onder meer ANWB, de Fietsersbond, Politie, IenM, de verzekeraars, RDW, het OM, alsmede RAI Vereniging en BOVAG participeren, in op een driesporenbeleid.

Drie thema’s voor aanpak fietsdiefstal

Dit raamplan omvat drie centrale thema’s: fysieke preventie, identificatie & registratie en opsporing en handhaving. Op het gebied van fysieke preventie pleit de Stuurgroep Fietsdiefstal voor meer stallingsmogelijkheden en het gebruik van ART-goedgekeurde sloten. Bij identificatie en registratie richt de aandacht zich vooral op het effectief gebruik van diefstaldata, op kennis en herkenning van unieke fietskenmerken (zoals het RAI framenummer) en op consumentenvoorlichting en –kennis via bijvoorbeeld een ‘fietspaspoort’. Qua opsporing & handhaving ligt de focus op het optimaliseren en verder effectueren van het terugvinden van gestolen fietsen.

Georganiseerde bendes

“Het ultieme doel is de aangiftebereidheid te vergroten en in het verlengde daarvan het belang van een adequaat handhavingsbeleid nog meer op het netvlies bij politici te krijgen,” zegt Teunissen. Hij wijst er in dit verband op dat er indicaties zijn dat op lokaal niveau weer sprake is van een toename van fietsdiefstal. Hij vervolgt: “Het gaat daarbij niet, zoals in het verleden, om eenlingen of opportunistische junks die snel geld nodig hebben, maar om serieuze georganiseerde bendes die vele tientallen fietsen tegelijkertijd stelen.”

Politieke prioriteit

Een gezamenlijke activiteit van de Stuurgroep Fietsdiefstal die inmiddels behoorlijk succesvol is gebleken is de inzet van zogenaamde ‘lokfietsen’. Deze fietsen en de bijbehorende sloten zijn beschikbaar gesteld door verschillende leden van RAI Vereniging en zijn uitgerust met een zogenaamd ‘track & trace’-systeem.

Lokfietsen veel ingezet

Vorig jaar werd de lokfiets in totaal 800 keer ingezet, wat in twee derde van de gevallen tot een aanhouding leidde. In het eerste kwartaal van 2014 leidde de lokfiets opnieuw tot 152 aanhoudingen. Een mooi resultaat, vindt Teunissen. “Maar er valt nog meer winst te behalen als fietsdiefstal meer prioriteit krijgt bij de politiek.”

Reageer op dit artikel