artikel

Top tien fietsergernissen

algemeen

Top tien fietsergernissen
Maar liefst 72% van de ondervraagden vindt dat bellen of internetten op de fiets verboden moet worden.

Fietsen zit Nederlanders in het bloed. Met ruim 18 miljoen fietsen is de Nederlandse bevolking een enthousiast gebruiker van de tweewieler. Uit een online onderzoek dat Amsterdam RAI in opdracht van Fiets en Wandelbeurs heeft uitgevoerd onder fietsend Nederland, blijkt dat er, naast de populariteit van de fiets, ook een hoop zaken zijn waar mensen zich aan ergeren.

De toptien grootste ergernissen op de fiets ziet er als volgt uit:

1. Jeugd die drie breed fietst
2. Fietsers zonder verlichting
3. Slechte fietspaden
4. Mensen die hun telefoon gebruiken op de fiets
5. Automobilisten die niet goed uitkijken
6. Brommers op het fietspad
7. Wielrenners
8. Vrachtwagenchauffeurs die niet goed uitkijken
9. (hard) lopers op het fietspad
10. Mensen die roken op de fiets
Oudere mensen op elektrische fietsen als ergernis valt er net buiten. Hoewel dit onderwerp vaak in de media voorkomt als een bron van ongelukken en irritatie, stoort fietsend Nederland zicht er toch minder aan.

Banden plakken: man of vrouw?

Ook bevraagd in het onderzoek: als je het de vrouwelijke Nederlandse fietser vraagt, dan zal maar 38% antwoorden dat banden plakken echt een klusje is voor de man. Echter, de praktijk laat zien dat de vrouwen toch niet zo vaak met de plakkers in de weer zijn als de mannen: 48% plakt de band zelf versus 84% van de mannen.

Verlichting gaat aan

Ook het belang van een goede verlichting op de fiets is vrijwel iedereen duidelijk. 91% van de ondervraagden fietst altijd met goede verlichting en 6% fietst zelfs helemaal niet in het donker. Fietsers zonder verlichting scoort ook hoog in de ‘fietsergernis top tien’: 62% ergert zich aan medefietsers die het donker houden. Wanneer gevraagd wordt of hij/zij weleens door het rode stoplicht rijdt, antwoordt 53% positief. Opvallend is dat mannen meer door rood rijden dan vrouwen.

Bellen en internet op de fiets uit den boze

Ook bellen of internet gebruiken op de fiets valt niet bij alle fietsers in goede aarde. Hoewel veel mensen zullen erkennen wel eens de telefoon te hebben gebruikt op de fiets, vindt maar liefst 72% van de ondervraagden dat dit verboden moet worden. Ook in de ‘ergernis top tien’ komt telefoongebruik op de fiets terug. Flirten op de fiets wordt door mannen vaker gedaan dan door vrouwen. Bijna 40% van de ondervraagde mannen geeft aan weleens op de fiets te flirten, terwijl dit bij vrouwen ruim 10% lager ligt.

Reageer op dit artikel