Geen belastingheffing voor bromfietsen en scooters

Er komt geen belastingheffing voor bromfietsen en scooters. In 2008 is in het kader van de zogenoemde fiscale vergroeningsbrief onderzocht of een heffing een begaanbare weg was. De conclusie was dat de absolute milieueffecten klein zouden zijn en de belastingopbrengst laag, waardoor de uitvoeringskosten relatief hoog zouden zijn.