Plus en min bij verkopen gemotoriseerde tweewielers juni

De brom- en snorfietsenverkopen over de maand juni zijn een duidelijk geval van plussen en minnen. Vooral bij de snorfietsen vertoont de verkoopstatistiek al maandenlang een mooi ‘doorzettende’ stijgende lijn. Minder grillig dan vorig jaar ook. Zelfs de bromfietsklasse lijkt zich na een dip rond april weer aan de ergste malaise te ontworstelen. Helaas betekent dat door de bril van de tweewielerhandel gezien niet dat de omzet daadwerkelijk op niveau komt.
Ondanks dat er ook plussen zijn, lopen de verkopen gemotoriseerd alle maanden van het lopende jaar bij elkaar opgeteld nog altijd rond de twintig procent achter.