Effecten van bevolkingskrimp op detailhandel

Bevolkingskrimp is een belangrijk maatschappelijk thema. Hoe gaan we om met de negatieve gevolgen van krimp, zoals leegstand, het sluiten van scholen, het verloren gaan van het verenigingsleven? Krimp heeft ook invloed op winkelgebieden. Het onlangs verschenen HBD-rapport 'Bevolkingskrimp en winkelgebieden' maakt inzichtelijk hoe groot de invloed van krimp is op winkelgebieden.