Banken scheutiger met kredietverlening

DEN HAAG – Het Economisch Instituut voor het midden- en kleinbedrijf signaleert een stijgende lijn in toegekende financieringen voor het MKB. Op het dieptepunt van de crisis was percentage toegekende financieringen gedaald tot 33%. De succespercentages binnen het MKB voor het verkrijgen van een financiering liepen in de periode eind 2008 tot eind 2010 erg uiteen. In december 2010 was dit percentage al weer gestegen tot 48%. De verkrijgbaarheid van een bancair krediet hangt nauw samen met de solvabiliteit van MKB bedrijven. Dit blijkt uit de overzichtsrapportage Financiering van het MKB die vandaag gepresenteerd wordt.