TechniekTalent.nu

BUNNIK - De technieksector bundelt krachten om instroom te behouden. Onder de naam TechniekTalent.nu heeft de sector een structurele samenwerking gelanceerd om gekwalificeerd personeel te werven en behouden. Stichting OOMT sluit zich aan bij dit initiatief, om de mobiliteitsbranche te behoeden voor een dreigend personeelstekort.
Delen:

BUNNIK – De technieksector bundelt krachten om instroom te behouden. Onder de naam TechniekTalent.nu heeft de sector een structurele samenwerking gelanceerd om gekwalificeerd personeel te werven en behouden. Stichting OOMT sluit zich aan bij dit initiatief, om de mobiliteitsbranche te behoeden voor een dreigend personeelstekort.

Het project TechniekTalent.nu heeft een duidelijk doel: het vergroten van de instroom en het behouden van medewerkers in de techniek. Om dat te bereiken zal hard gewerkt worden aan de beeldvorming over techniek bij het grote publiek. TechniekTalent.nu gaat bedrijven helpen om zich beter te profileren in de regio en streeft ernaar de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs naar een hoger plan te tillen.

Dreiging
De komende jaren dreigen omvangrijke personeelstekorten in de diverse technieksectoren. Onderzoek van Innovam en Ernst & Young toont aan dat het aantal vacatures voor technici en commercieel personeel stijgt. “In de mobiliteitsbranche wordt al veel ondernomen om de instroom van vakbekwaam personeel te bevorderen, zoals de Enter The T-Zone-campagne in de truckbranche“, zegt Bea Berndsen, secretaris van stichting OOMT. “Doordat het aantal jongeren terugloopt, wordt het echter steeds moeilijker de instroom te waarborgen. Door samenwerking met andere organisaties in de technieksector kunnen we onze inspanning en resultaten vergroten.”

Doorbraak
Het samenwerkingsverband TechniekTalent.nu verenigt het bedrijfsleven, opleidingsfondsen, onderwijs en koepelorganisaties uit de technieksector. “Alleen door samen te werken kunnen we echt een vuist maken en de dreiging van personeelstekorten afwenden”, zegt Erik Anschütz, procesmanager van TechniekTalent.nu. “Dat is niet alleen van belang voor het technisch bedrijfsleven, maar voor de gehele maatschappij. Zonder techniek zou Nederland stilstaan.” Aan het initiatief TechniekTalent.nu ligt een strategisch plan tot 2011 ten grondslag. “Een echte doorbraak”, zegt Jan Derijck, bestuurslid van TechniekTalent.nu. “Nooit eerder heeft intersectorale samenwerking op deze schaal plaatsgevonden.”