Pe Pe Parts en Luma Benelux gaan partnership aan

Pe Pe Parts en Luma Benelux hebben besloten vanaf 1 januari 2014 de reeds bestaande samenwerking verder uit te bouwen en te integreren. De synergie en goede verstandhouding tussen beide organisaties liggen ten grondslag aan dit besluit.
Op de foto van links naar rechts Leon van der Post, Bert Kruijsman, Juan Carlos Alonso en Alexander van der Post.