Kleineondernemersregeling op de schop: vrijstelling van omzetbelasting

Met de behandeling van het Belastingplan 2019 is aangegeven dat de Kleineondernemersregeling voor de omzetbelasting - zoals deze nu bestaat - vanaf 1 januari 2020 gaat veranderen. Doel van de aanpassing is door invoering van een vereenvoudigde vrijstellingsregeling kleine ondernemers stimuleren en hun administratieve lasten beperken.
Kleine ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000, kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting.

Dit vind je misschien ook interessant