RAI Vereniging vindt pleidooi helmplicht onzorgvuldig

Op het bericht ‘Dragen helm verplichten voor e-bikers’ dat vorige week op deze site werd geplaatst, ontving de redactie een reactie van RAI Vereniging. De fietsindustrie vindt het pleidooi voor een helmplicht voor elektrische fietsers van traumachirurg Jorrit Harbers in het Algemeen Dagblad onzorgvuldig en geen recht doen aan de complexiteit van het verkeersveiligheidsvraagstuk.
RAI Vereniging vindt dat het pleidooi van traumachirurg Jorrit Harbers in het Algemeen Dagblad gestoeld is op verschillende onjuiste aannames.

Dat laat de RAI Vereniging weten in reactie op berichtgeving in genoemde krant en andere media. De uitblijvende daling van fietsongevallen hangt met veel factoren samen. Hieraan ligt onder meer een positieve ontwikkeling ten grondslag: er wordt meer gefietst en er wordt tot op hogere leeftijd gefietst. Keerzijde daarvan is dat er tegelijkertijd méér gevallen wordt en dat vallen op hogere leeftijd vaak meer fysieke ongemakken met zich meebrengt. Daarnaast spelen zaken als de kwaliteit van infrastructuur een significante rol. Een generieke helmplicht gaat voorbij aan vraagstukken op dit soort gebieden.

Onjuiste aannames

Het pleidooi van genoemde traumachirurg is daarnaast gestoeld op verschillende onjuiste aannames. Allereerst biedt een elektrische fiets trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur, de situaties waarin senioren ‘met 30 kilometer per uur door de bocht gaan’ zullen zich dus hoogstzelden voor doen. Daarnaast stelt de traumachirurg dat de snelheidsverschillen op het fietspad verder uiteen lopen door de opkomst van onder meer de elektrische fiets. Ook dit is feitelijk onjuist, onder meer Fietsberaad toonde eerder aan dat de snelheidsverschillen op het fietspad eerder kleiner dan groter worden door de opkomst van de elektrische fiets. Ook wijst de fietsindustrie er op dat de eerste uitkomsten van recente onderzoeken naar de verkeersveiligheid van elektrische fietsen er op lijken te duiden dat elektrische fiets juist een positief effect op de verkeersveiligheid kan hebben, omdat dit type fietsen de stabiliteit bij het wegrijden (een moment waarop oudere fietsers regelmatig in de problemen komen) vergroten.

Echte oorzaken verkeersonveiligheid onderzoeken en wegnemen

“Wij vinden een pleidooi voor een helmplicht gezien de omvangrijkheid van het vraagstuk onzorgvuldig. Natuurlijk kan het dragen van een helm onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij een hoge snelheid) bijdragen aan de bescherming van de fietser. In heel veel andere gevallen is het echter niet de afwezigheid van een helm die verkeersonveiligheid met zich meebrengt. Een generieke helmplicht gaat hieraan voorbij en zou onterechte de indruk kunnen wekken dat het daadwerkelijke vraagstuk is opgelost én een barrière voor sommige mensen kunnen zijn om te gaan fietsen. Wij adviseren om bij bepaald gebruik een helm te dragen, maar vinden vooral dat de echte oorzaken van verkeersonveiligheid onderzocht en weggenomen moeten worden”, aldus Sacha Boedijn, secretaris afdeling Fietsen van RAI Vereniging.

Zie ook bericht ‘Dragen helm verplichten voor e-bikers’

Dit vind je misschien ook interessant