H&L Benchmark: 1e kwartaal 2018 wisselvallig

Met een gemiddelde omzetstijging van 0,1% in het 1e kwartaal 2018 ten opzichte van het 1e kwartaal 2017 zou je kunnen concluderen dat de markt qua omzet gelijk is gebleven. Gemiddeld gezien is dit ook zo. Gekeken naar de omzetten van de individuele ondernemers in de H&L Benchmarkgroep zien we echter grote verschillen. Grote kans dus dat u zich niet in deze uitkomst herkent.
Het gemiddeld aantal medewerkers bij fietsenwinkels in de HL benchmark groep is gestegen, dit komt vooral doordat er meer handen nodig zijn in de werkplaats. Beeld H en L Accountants en Belastingadviseurs