BLOG Terugvorderen BTW voor 1 januari 2017 gedeeltelijk afgewezen door belastingdienst

In de voorbije periode heeft H&L voor de Rijwielbranche onderhandelingen gevoerd met de Belastingdienst inzake de toepassing van het verlaagde BTW-tarief voor bepaalde ook door u verrichtte / te verrichten activiteiten. Met name uw werkzaamheden in het kader van serviceverlening, onderhoud en het herstellen van rijwielen voor uw klanten hebben daarbij onze bijzondere aandacht gehad. De Belastingdienst heeft ons bevestigd dat u – onder strikte voorwaarden – vanaf 1 januari 2017 voor de hiervoor genoemde werkzaamheden het verlaagde BTW-tarief van 6% kan toepassen.
De belastingdienst vindt dat uit de door de klantrelaties opgemaakte facturen en overige administratieve bescheiden / informatie niet is voldaan aan de geldende BTW-vereisten voor toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6%. Foto Peter Roek