BLOG Terugvorderen BTW voor 1 januari 2017 gedeeltelijk afgewezen door belastingdienst

De belastingdienst vindt dat uit de door de klantrelaties opgemaakte facturen en overige administratieve bescheiden / informatie niet is voldaan aan de geldende BTW-vereisten voor toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6%. Foto Peter Roek