Nieuwe financieringsvorm FietsDirectPlan

Bij kredietverlener FietsDirectPlan betaalt de klant een vast bedrag per maand gedurende de gehele looptijd.