Suggestieve krantenkop Trouw slecht voor imago fiets

Veel ongelukken gebeuren doordat fietsen, snorfietsen en scooters tussen gemotoriseerd verkeer rijden. Foto RvG