Meer jongeren moeten kiezen voor de ambachtseconomie

Tot 2020 zijn in de ambachtseconomie minimaal een kwart miljoen nieuwe vakmensen nodig om aan de vervangings- en uitbreidingsvraag te kunnen voldoen. Eind juni is de campagne 'Ieder z'n vak!' gestart waarin echte ambachtsmensen uit een serie beroepen de hoofdrol spelen. Op een van de drie eerste posters die de komende week in het straatbeeld zullen opduiken is de hoofdrolspelers een fietsspecialist.