Oppermachtige food retail voorbeeld fietssector?

Tijdens Tweewieler Retail Trends zal key note spreker Jan-Willem Grievink zijn steentje bijdragen aan de actuele discussie, aangezwengeld door BOVAG Fietsbedrijven, over de positie van de vakhandel in de keten. Als autoriteit in de food retail, kenschetst Grievink de ontwikkelingen die daar hebben plaatsgevonden, en die ook in de tweewieler retail spelen.
Tijdens Tweewieler Retail Trends vertelt food deskundige Jan-Willem Grievink hoe je als zelfstandig ondernemer overleeft in de tweewieler retail.

Dit vind je misschien ook interessant