Minste fietsslachtoffers in Nederland

GoMobility!, het magazine van RAI Vereniging, doet melding van een onderzoek van de Organisatie voor economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waaruit blijkt dat er geen causaal verband hoeft te zijn tussen het aantal fietsers en het aantal dodelijke fietsslachtoffers. In Nederland zijn per miljard gereden fietskilometers jaarlijks het minste aantal fietsdoden is te betreuren.

Dit vind je misschien ook interessant