Andere keuzes bij collectioneren

Het collectioneren is afgerond. Dit jaar had het maken van de juiste keuzes veel voeten in de aarde. Retailen kost steeds meer geld waardoor we meer dan ooit hebben moeten bekijken wat er onder aan de streep overblijft. Ons financiële resultaat dwingt ons daartoe. Hierdoor hebben we keuzes gemaakt die we anders nooit zouden maken.