NFP: ‘Fiets van de zaak blijft

Een opmerkelijk geluid laat directeur Bob Dijksma van Nationale Fiets Projecten (NFP) horen. Ondank de boosheid van BOVAG, RAI Vereniging en Fietsersbond over het voorstel van de regering om de Fiets van de Zaak af te schaffen, zegt NFP: 'Fietsplan blijft favoriet bij werkgevers, ook na invoering van de WKR.
NFP directeur Bob Dijksma: "Fietsplan blijft favoriet binnen WKR, zowel bij werkgevers als bij werknemers."

Vorige week meldde de Tweewieler nieuwsbrief: ‘Kabinet draait fiets van de zaak nek om’. Mede naar aanleiding hiervan stuurde Nationale Fiets Projecten Tweewieler een persbericht dat zegt: ‘In de praktijk blijkt dat werkgevers de fiscale fiets voor hun werknemers helemaal niet afschaffen. Sterker nog: ze breiden de mogelijkheden uit!’

Speciale dienst

Het persbericht meldt verder dat NFP het al jaren geleden zag aankomen: de fiscale fietsregeling in zijn huidige vorm zou worden afgeschaft en worden ondergebracht in de werkkostenregeling (WKR). “Om te anticiperen op deze forse wijziging heeft NFP Groep, waar Nationale Fiets Projecten deel vanuit maakt, enige jaren geleden een speciale dienst ontwikkeld voor het bestellen en beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de ‘fiets van de zaak’, binnen de mogelijkheden van de WKR. Veel werkgevers, vanaf het MKB tot en met multinationals, zijn inmiddels overgestapt op de WKR en maken gebruik van deze dienst.”

‘Fiscale fietsregeling zelfs uitgebreid’

Bob Dijksma, directeur van NFP Groep, stelt: “Het is heel opvallend. Maar nu, na twee jaar ervaring met bedrijven die al zijn overgestapt op de WKR, blijkt dat eigenlijk al deze bedrijven gewoon het fietsplan blijven aanbieden aan hun werknemers. Sterker nog, ongeveer de helft van de bedrijven neemt de oorspronkelijke voorwaarden over, zoals die vanuit de fiscale fietsregeling werden gehanteerd. Maar de andere helft breidt de mogelijkheden van de fiets van de zaak zelfs nog extra uit door het bedrag van de fiets te verhogen, de aanschaf van de elektrische fiets te stimuleren en het gebruik van de fiets niet meer te beperken tot woon-werkverkeer. Wij zien dus dat het fietsplan favoriet blijft binnen de WKR, zowel bij werkgevers als bij werknemers.”

Wat denkt u?

Klopt dit? Of preekt Bob Dijksma hier voor eigen parochie? Een van de brancheorganisaties betrokken bij het overleg met de overheid over de fiets van de zaak meldt dat men zich niet kan voorstellen dat het NFP bericht klopt.

Reactie BOVAG: Pleidooi NFP geen weergave van de realiteit

De mate waarin de nieuwe werkkostenregeling (WKR) ingezet wordt of überhaupt kàn worden om een fiets van de zaak aan te schaffen strookt volgens BOVAG niet met de uitspraken van Bob Dijksma, directeur van Nationale Fiets Projecten (NFP). Manager Niels Hansen van BOVAG Fietsbedrijven: “Het siert meneer Dijksma dat hij de fietsbranche en zijn klanten gerust wil stellen door te wijzen op mogelijkheden binnen de WKR voor aanschaf van een bedrijfsfiets. Ik heb hem vandaag vanaf zijn vakantieadres mogen spreken en zijn argumenten uit eerste hand mogen vernemen, maar wij zien dat de realiteit van de fietsenwinkels helaas een volledig tegenovergesteld beeld geeft. Dat willen wij de heren en dames politici in Den Haag ook graag duidelijk maken. Binnen de WKR moet de bedrijfsfiets nu eenmaal concurreren met het personeelsfeest, fitnessabonnementen en een kerstpakket. Daarnaast heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd de vrije ruimte in de WKR in te perken van 1,5 procent naar -hoogstwaarschijnlijk- 1,2 procent van de loonsom. Natuurlijk kan een werkgever dan altijd nog ervoor kiezen om Jantje en Pietje een mooie, dure fiets te geven, maar dan moeten Jantje, Pietje en alle andere collega’s de rest van het jaar wel op een houtje bijten. Uit onze eigen onderzoeken blijkt gewoon dat de fiets van de zaak in de nieuwe WKR volledig ondergesneeuwd raakt en dat willen we koste wat kost voorkomen. En echt niet alleen omdat onze eigen leden -en dus de leveranciers van meneer Dijksma- daar heel veel omzet door mislopen, maar ook omdat we met een collega van Wiebes bepaalde doelen hebben gesteld. De Green Deal Fiets die met staatssecretaris Mansveld van I&M was gesloten, had als doel om binnen vijf jaar het aandeel fietsgebruik in het woon-werkverkeer aanzienlijk te vergroten. Die afspraken kunnen linea recta de prullenbak in als Wiebes vasthoudt aan zijn plan. Het lijkt mij aannemelijk dat NFP dat ook niet wil.”