RAI Vereniging: fietsparkeerbeleid vraagt om sterke regierol minister

Het nieuwe actieplan 'Fietsparkeren bij stations' dat de minister van Infrastructuur en Milieu op 28 juni aan de Kamer heeft gestuurd, is door RAI Vereniging afdeling Fietsen als stap in de goede richting ontvangen.