ETRA reageert op RAI standpunt regelgeving e-bike

In de opgelaaide discussie over het tot 250 W begrensde motorvermogen van elektrische fietsen, legt ETRA nog eens uit waarom de regelgeving aangepast dient te worden. RAI Vereniging praat over het vrijgeven van het vermogen van elektrische fietsen, maar volgens ETRA-secretaris Annick Roetynck...
Delen:

BRUSSEL (B) – In de opgelaaide discussie over het tot 250 W begrensde motorvermogen van elektrische fietsen, legt ETRA nog eens uit waarom de regelgeving aangepast dient te worden. RAI Vereniging praat over het vrijgeven van het vermogen van elektrische fietsen, maar volgens ETRA-secretaris Annick Roetynck gaat het daar niet over.

“Het gaat helemaal niet om vrijstelling, van wat zouden die elektrische fietsen dan wel moeten worden vrijgesteld? Het gaat om uitsluiting van fietsen met trapbekrachtiging tot 25 km/u uit de typegoedkeuring voor motorfietsen. Alleen door zo’n uitsluiting kunnen ze ingesloten worden in een ander wettelijk kader, met name dat van de Machine- en EMC-Richtlijn in combinatie met een door de CEN ontwikkelde norm.”

Roetynck benadrukt dat uitsluiting uit de typegoedkeuring voor CEN de mogelijkheid opent om de huidige norm voor elektrische fietsen (EN 15194) aan te passen aan fietsen die niet zijn beperkt tot 250 W.

Typegoedkeuring motorfietsen past niet voor e-bikes

Roetynck: “Dat is van zeer groot belang om twee redenen. Ten eerste omdat de technische vereisten in de typegoedkeuring voor motorfietsen worden ontwikkeld in samenspraak met de motorindustrie en niet met de elektrische fietsindustrie. De vereisten zijn immers in eerste instantie bedoeld voor motorfietsen. In CEN daarentegen is het wel de elektrische fietsindustrie, die de technische vereisten voor elektrische fietsen uitwerkt.”

De ETRA-secretaris vervolgt: “Typegoedkeuring betekent automatisch dat fabrikanten hun fietsen moeten laten testen en keuren door een door de overheid geaccrediteerde instantie. Dat kost zeer veel geld. Bovendien moet niet alleen de hele fiets worden typegoedgekeurd, maar ook het merendeel van de onderdelen. En als men een onderdeel wijzigt, moet men terug naar de typegoedkeuring.”

Huidige technische vereisten niet haalbaar en onbetaalbaar voor e-bikes

Tot slot herhaalt ze nogmaals dat de technische vereisten onaangepast zijn. “De Europese Commissie wil in de nieuwe typegoedkeuring motorfietsen (en dus ook elektrische fietsen) gaan onderwerpen aan On-Board-Diagnostics, ABS of CBS remsystemen en wielen die ten allen tijde aan verschillende snelheden kunnen draaien. Dit systeem is totaal onaangepast, niet betaalbaar en haalbaar voor het merendeel van de elektrische fietsfabrikanten.”

Europese wetgeving belemmert nu marktontwikkeling e-bike

Daarom zien zij volgens Roetynck nu af van het ontwikkelen van modellen met meer dan 250W. Precies om die typegoedkeuring te vermijden. “Dat verklaart waarom 95% van de markt in Europa 25 km/u en 250 W is. Wij zien dit als een ‘mooi’ voorbeeld van Europese wetgeving die de marktontwikkeling van een product belemmert.”

Huidige wettelijk kader biedt geen garantie voor veilige producten

De argumenten dat de verkeersveiligheid in het geding komt, veegt Roetynck resoluut van tafel. “Absoluut fout. De bedoeling van technische reglementen is om ervoor te zorgen dat producten veilig functioneren, precies doordat ze aan die technische vereisten zijn onderworpen. Elektrische fietsen die nu in de typegoedkeuring zitten, moeten voldoen aan absurde eisen. Dit wettelijke kader biedt geen degelijke technische vereisten die veilige produkten garanderen. De Machine- en EMC Richtlijn, in combinatie met de CEN norm, bieden dat wel. Omdat de technische vereisten dan specifiek voor elektrische fietsen zullen ontworpen zijn en niet voor motorfietsen.”

E-bikes met plus 250W motor begrenzen op 25km/u

Ze vervolgt: “ECF insinueert systematisch dat fietsen met trapbekrachtiging van meer dan 250W sneller zullen rijden. Dat is natuurlijk pertinent onjuist. De motor zal net zo goed stoppen bij 25 km als die daarop is begrensd, of wanneer de fietser niet trapt. Wij vragen uitsluiting uit de typegoedkeuring zonder vermelding van het motorvermogen en insluiting in Machine-, EMC-Richtlijn en CEN-norm omdat voor sommige toepassingen zoals voor het vervoer van vrachten of in heuvelachtig gebied een hoger vermogen nuttig zou zijn. Wij vragen dit helemaal niet om de fietsen sneller te laten rijden.”

Harde bewijzen voor onveiligheid ontbreken

“ECF heeft tot nog toe nog nooit harde bewijzen op tafel gelegd om hun beweringen te staven. Wij vinden het standpunt van ECF zeer moeilijk te bevatten. Waarom ageren zij zo fel tegen 25 km/u fietsjes? En waarom niet even fel tegen auto’s waarvan noch de snelheid noch het vermogen is beperkt?”

Roetynck: “En hoe ‘een wijziging van de huidige regeling een bedreiging kan zijn voor kwalitatief goed research and development’ ontgaat ons al helemaal. Enerzijds fnuikt de huidige regeling precies dat onderzoek en ontwikkeling en anderzijds zijn Europese wetten en regels objectief. Zowel de typegoedkeuring als de Machine- en EMC-Richtlijn gelden voor elke fabrikant, of die nu in de EU of daarbuiten produceert. Het zijn technische regels, geen regels gemaakt om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. ECF berokkent met dit standpunt en met de weigering om een dialoog aan te gaan veel schade aan de tweewielerhandelaren én aan de elektrische fietsindustrie.”

Lees ook: Industrie en vakhandel lijnrecht tegenover elkaar in nieuwe e-bike regelgeving

Wat vindt u van deze discussie?