RAI Vereniging verbaast over bijtelling leasefiets

De Nederlandse fietsindustrie, verenigd binnen RAI Vereniging afdeling fietsen, verbaast zich er over dat voor leasefietsen een bijtellingsverplichting voor privégebruik lijkt te bestaan. Dit remt de inzet van leasefietsen, mede vanwege de administratieve last die hiermee gepaard gaat. RAI Vereniging pleit voor aanpassing van de wet waardoor de bijtellingsverplichting vervalt.

Dit vind je misschien ook interessant