nieuws

Accell Group focust op online verkoop in Noord-Amerika

Retailing 1124

Accell Group focust op online verkoop in Noord-Amerika

Accell Group past de Noord-Amerikaanse organisatie verder aan aan de gewijzigde marktomstandigheden. De verkopen via de traditionele distributiekanalen (vakhandel en MultiSport) staan al langere tijd onder druk in Noord-Amerika. Daarentegen groeien de online verkopen via de eigen webshops en via online winkels van derden snel, evenals de verkopen van e-bikes.

Accell Group constateert dat de Noord-Amerikaanse markt zich over het algemeen kenmerkt als een lastige markt voor fietsen. Zo is bijvoorbeeld recentelijk onverwacht het contract met een grote MultiSport keten beëindigd.

Levering aan huis met Beeline

De online verkopen via de eigen webshops en via online winkels van derden van Accell-fietsen is gekoppeld aan de samenwerking met Beeline voor levering aan huis, rijklaar maken en service. Deze samenwerking loopt goed.

Lagere verkopen compenseren

De positieve ontwikkeling van de online verkoop is echter nog onvoldoende om de over het algemeen lagere verkopen en met name die via de MultiSport ketens te compenseren. Vandaar dat de Amerikaanse organisatie verder wordt aangepast. Het topmanagement is vervangen en de activiteiten in Noord-Amerika worden volledig geïntegreerd. De aanwezige voorraden bestemd voor met name de MultiSport ketens worden zo snel mogelijk afgebouwd.

Noord-Amerika naar omnichannel strategie

Ton Anbeek, Voorzitter Raad van Bestuur Accell Group: “Het afgelopen jaar is hard en gericht gewerkt aan de uitvoering van onze nieuwe strategie in Noord-Amerika en Europa. We verwachten de komende jaren een duidelijke trendbreuk in de groepsprestaties te kunnen laten zien. Dat geldt zowel voor omzet, resultaat als werkkapitaal. In Noord-Amerika zien we goede kansen voor omnichannel, terwijl de ontwikkeling van het e-bike segment een paar jaar achter loopt bij het e-bike segment in Europa. Daarmee biedt Noord-Amerika ons een duidelijke potentie voor toekomstige groei.” In Nederland intensiveert Accell Nederland juist de samenwerking met het dealerkanaal.

Prognose omzet 2e helft 2017 positief

De groepsomzet van Accell Group zal in de tweede helft van 2017 naar verwachting hoger zijn dan in de tweede helft van 2016. Het onderliggend operationeel resultaat voor 2017 wordt echter negatief beïnvloed door de sterke terugval van de verkopen in Noord-Amerika. De reorganisatie van de Amerikaanse organisatie en de afbouw van de voorraden zullen een effect hebben van circa 5 miljoen euro.

Lager operationeel resultaat Accell group

Als gevolg hiervan zal het onderliggend operationeel resultaat op jaarbasis lager uitkomen dan in 2016. Het bedrijfsresultaat (voor rente en belastingen) over 2017 zal bovendien worden beïnvloed door hogere kosten in de tweede helft van het jaar voor de implementatie van de nieuwe groepsstrategie. Naar verwachting zal de afbouw van de voorraden in Noord-Amerika per einde jaar nog niet geheel zijn voltooid, wat een negatief effect zal hebben op het werkkapitaal per jaareinde.

Eerder dit jaar was er sprake van een overname van Accell Group door Pon Holdings

Reageer op dit artikel