Dick van de Steeg: “Wat ons het meest verraste, was de enorme druk die bij een accubrand wordt opgebouwd.” (foto's Hans Prinsen)

Battery Control: pionieren met accu-opslag

Aan welke eisen de opslag van e-bike accu’s moet voldoen? Niemand die het je kan zeggen. Er is geen handboek, geen PGS-richtlijn of wettelijk kader....

Specialistenwerk: accurevisie in praktijk

Specialistenwerk: accurevisie in praktijk

Is accurevisie een verstandig alternatief voor een nieuwe accu? Steeds meer consumenten en daarmee ook dealers vinden van wel en accurevisiebedrijven...