De CBS-factsheet verschaft informatie over de gebruiksmotieven van de verschillende ritten. Zo vindt inmiddels een kwart van alle reizen naar het werk per fiets plaats. Foto RAI Vereniging

Kwart fietskilometers is woon-werkverkeer

In de laatste nieuwsbrief GO!Mobility van RAI Vereniging wordt de Factsheet ‘Nederland Fietsland’ van het CBS besproken. Hieruit blijkt dat Nederland...

Op de fiets zijn in 2011 voor het eerst meer kilometers afgelegd dan per trein. Onderzoek zal uitwijzen of deze trend zich zal voortzetten.

Fiets passeert trein

Voor het eerst moet de trein het afleggen tegen de fiets. In 2011 groeide de vervoersprestatie van de fiets in ons land tot 15 miljard kilometer, 1,3...