artikel

Belastingrente voorkomen (en nog 8 tips voor de fiscale afwikkeling van 2018)

Ondernemen 1861

We zitten alweer volop in 2019, maar het belastingjaar 2018 heeft deze maanden nog wel even de aandacht. Zo moeten de aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting de deur nog uit. In dit artikel geeft belastingsadviseur J.N.A.W. Hollander van H&L Accountants & Belastingadviseurs praktische tips voor een soepele fiscale afwikkeling van 2018. Doe er uw voordeel mee!

Belastingrente voorkomen (en nog 8 tips voor de fiscale afwikkeling van 2018)

TIP 1

Voorkom belastingrente, controleer alsnog uw voorlopige aanslag 2018

U heeft over 2018 een voorlopige aanslag gehad maar verwacht meer belasting te moeten betalen? Vraag dan de fiscus vóór 1 juli 2019 om een herziening van de voorlopige aanslag. U hoeft dan namelijk géén belastingrente te betalen over dit deel van de aanslag. En dat loont de moeite: de belastingrente voor de inkomstenbelasting bedraagt namelijk vier procent en voor de vennootschapsbelasting minimaal acht procent. Heeft u over 2018 geen voorlopige aanslag gehad, maar verwacht u wel belasting te moeten betalen? Vraag dan ook uiterlijk 30 juni 2019 een voorlopige aanslag aan.


TIP 2

Betalingsproblemen? Belastingdienst geeft uitstel van betaling

Wanneer u door omstandigheden uw aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet kunt betalen, kunt u bij de Belastingtelefoon uitstel aanvragen. Dit uitstel van betaling wordt onder voorwaarden verleend, geldt voor maximaal vier maanden en voor belastingschulden tot € 20.000,-. Bedenk wel dat u invorderingsrente moet betalen.


TIP 3

Verlies geleden? Verzoek om voorlopige verliesverrekening

Als u 2018 afsluit met verlies, kan het verstandig zijn om snel aangifte te doen en bij deze aangifte direct een verzoek tot voorlopige verliesverrekening te doen. Met dit voorlopige verzoek is het mogelijk alvast 80 procent van het aangegeven verlies te benutten.


TIP 4

Geld geschonken? Doe voor 1 maart 2019 aangifte

Heeft u in 2018 een of meer schenkingen gedaan? Vergeet dan niet om vóór 1 maart 2019 aangifte te doen. De aangifteplicht geldt wanneer meer is geschonken dan de vrijstelling.


TIP 5

Sterk wisselend inkomen? Middeling!

Heeft u een sterk wisselend inkomen? Dan is middeling wellicht interessant.

Verschilt uw inkomen in box 1 sterk over drie aaneengesloten jaren? Dan kunt u uw inkomen laten middelen. De belasting wordt dan herrekend over uw gemiddeld inkomen, waardoor u minder last heeft van het progressieve (hoge) tarief. U krijgt alleen het verschil terug dat boven de € 545,- (2018) ligt. De normale termijn waarbinnen u om middeling moet verzoeken, is 36 maanden. Let wel: u moet zelf middeling aanvragen, de Belastingdienst onderneemt geen initiatief.


TIP 6

Controleer BTW-schulden die betrekking hebben op eerdere jaren

De Belastingdienst controleert op nog openstaande BTW-schulden uit eerdere jaren. Staat op uw balans een te betalen BTW-bedrag dat nog niet via een suppletie is betaald? Dan kan de Belastingdienst een controle uitvoeren en zelfs een naheffingsaanslag (inclusief boete) opleggen.


TIP 7

Bewaar uw administratie minstens zeven jaar

Bedrijven en zelfstandigen moeten hun administratie zeven jaar bewaren. Dit is wettelijk vastgelegd. Maar er zijn ook administratieve gegevens die u tien jaar moet bewaren. Zoals de aankoopbescheiden van een onroerend goed. Op www.belastingdienst.nl staat welke administratieve gegevens u moet bewaren en hoe lang dat moet.


TIP 8

Check of alle overeenkomsten tussen DGA en B.V. zijn vastgelegd

In principe moeten alle overeenkomsten tussen de B.V. en de DGA schriftelijk worden vastgelegd

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. worden nogal eens als één gezien. Strikt genomen is dat natuurlijk niet zo. In principe moeten alle overeenkomsten tussen de B.V. en de DGA – denk onder andere aan de arbeidsovereenkomst, de pensioenovereenkomst, de managementovereenkomst, de rekening-courantovereenkomst, de huurovereenkomst en de leningsovereenkomst – schriftelijk worden vastgelegd. Check dit bij het afwikkelen van 2018 gelijk.


TIP 9

Aflossen op uw eigenwoningschuld: niet altijd voordelig

Iedereen met een eigen woning moet bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting het eigenwoningforfait bij het inkomen optellen. U hoefde nooit méér aan eigenwoningforfait bij uw inkomen op te tellen dan het bedrag dat u aan hypotheekrente aftrekt. Met ingang van 2019 wordt deze regeling in 30 jaar afgeschaft. De vermindering van de hypotheekrenteaftrek in de komende jaren is voor u wellicht aanleiding om af te lossen op uw eigenwoningschuld. Maar dit is niet altijd voordelig. Bent u bijvoorbeeld van plan om te verhuizen, dan kunt u juist met meer renteaftrekbeperking te maken krijgen. Een eerdere aflossing op uw hypotheek betekent dan dat uw renteaftrek voor een nieuwe hypotheek mogelijk wordt beperkt door de werking van de zogenaamde ‘bijleenregeling’. Of een aflossing voor u voordelig is? Vraag het uw (hypotheek)adviseur voorafgaand aan de geplande aflossing.

 


Meer fiscale tips en adviezen waarmee u gelijk aan de slag kunt:

 

Reageer op dit artikel