nieuws

Onbekende categorie e-bikes met meer power

Elektrische fietsen 25166

Onbekende categorie e-bikes met meer power
De RadRhino is een echte krachtpatser, gemaximeerd op 25 km/h maar wel met 750W vermogen, en valt daarmee in de typegoedkeuring L1e-A categorie. Foto Rad Power Bikes

Tweewieler.nl berichtte over de RadRhino, een elektrische fiets tot 25 km/h en 750W motor. Geert Giesen van Giesen Tweewielers reageerde met de opmerking dat een motor met dit vermogen niet is toegestaan op de openbare weg. Een duik in de typegoedkeuringsregels leert dat er een tamelijk onbekende categorie is, L1e-A, waarbij dit is toegestaan.

De reactie van Giesen is: ‘Bij mijn weten mag een e-bike voor gebruik op de openbare weg die niet sneller mag dan 25km/h, geen hoger vermogen hebben dan 250W. Dit hoort hier (elektrische fiets voor op de openbare weg, red.) niet thuis!’ Het blijkt echter dat dit wel het geval is. De L1e-A categorie is opgenomen in de Europese typegoedkeuring die van kracht werd op 1 januari 2017. Lees meer over de Europese wet- en regelgeving over elektrische fietsen.

25km/h e-bike maar veel meer power

Rad Power Bikes promoot ‘zijn’ RadRhino dan ook met de tekst dat dit ‘de eerste L1e-A goedgekeurde elektrische fiets is die fietsers de voordelen biedt van een gewone elektrische fiets, maar dan met veel meer power’. Met die voordelen doelt Rad Power Bikes op het feit dat je op deze fiets zonder helm en gewoon op het fietspad mag rijden. Uiteraard met een maximum snelheid van 25 km/h. De L1e-A categorie is een snorfiets, blauwe kentekenplaat is dus verplicht, evenals een helm wanneer de snorfiets naar de rijbaan moet.

‘Onbekende’ categorie

De L1e-A categorie is tot dusverre relatief onbekend gebleven. De motor mag een output hebben van 251W tot 1.000W. De snelheid moet zijn gelimiteerd op 25 km/h. L1e-A voertuigen mogen zowel pedaalondersteuning hebben als enkel met een gashendel bedienbaar zijn om snelheid te maken.

Lees ook over:

Reactie LEVA Europe 

Vanuit LEVA Europe, de Europese organisatie voor lichte elektrische voertuigen, kwam een aanvullende reactie op het bericht op tweewieler.nl en de reactie van Giesen. ‘De Europese L1e-A categorie is een over het hoofd geziene categorie elektrische tweewielers. Het merendeel van de Europese lidstaten heeft geen regelgeving gemaakt voor deze categorie.’

Herkomst L1e-A categorie

LEVA-secretaris Annick Roetynck legt uit dat de grenzen voor (alle) elektrische fietsen volstrekt willekeurig zijn. ‘Ooit is de 250W grens in het leven geroepen omdat toentertijd de Yamaha Pas de enige motor op de markt was. En die had een output van 250W. De 25 km/h limiet is opgesteld vanwege de snorfietscategorie die sommige Europese landen al kenden, met een maximum snelheid van 25 km/h versus de bromfiets die 45 km/h mag. Beide grenzen zijn volstrekt arbitrair en rusten op geen enkele wetenschappelijke basis.’

Cargo bikes maken gebruik van L1e-A

Ook meldt Roetynck dat ten tijde van het ‘maken’ van de Europese typegoedkeuring richtlijnen voor elektrische fietsen, er enkel 250W motoren op de markt waren. Maar dit is snel aan het veranderen constateert ze, onder invloed van de groeiende vraag naar cargobikes. ‘Een groeiend aantal producenten van cargobikes was ontevreden met de motor output limiet van 250W. Deze limiet stond in de weg om optimale voertuigen te ontwikkelen voor hun doelgroep.’ Een begrijpelijk en te rechtvaardigen argument. Waarbij wel aangetekend mag worden dat een voertuig als de RhinoRad een heel andere doelgroep bedient, en de vraag is of dit een wenselijk en veilig product oplevert.

Reageer op dit artikel