nieuws

Importeurs elektrische fietsen reageren op anti-dumpingklacht

Elektrische fietsen

Vanuit 7 EU-lidstaten hebben 21 importeurs elektrische fietsen hun krachten gebundeld in een ‘collectief van Europese importeurs van elektrische fietsen’. Dit collectief haar opmerkingen bij de Europese Commissie ingediend over de EBMA-klacht en antidumpingprocedure over de invoer van elektrische fietsen uit China.

Importeurs elektrische fietsen reageren op anti-dumpingklacht
Momenteel hebben 21 importeurs van elektrische fietsen uit 7 EU-lidstaten hun krachten gebundeld in het 'collectief van Europese importeurs elektrische fietsen'. Foto Shutterstock

In het document van de importeur elektrische fietsen staat dat deze hebben besloten een collectief op te richten. ‘Dit collectief heeft tot doel de Commissie te informeren over het ontbreken van gegronde redenen om een ​​anti-dumping in te stellen op uit China geïmporteerde elektrische Fietsen. Verder geeft het collectief in zijn document uitleg over de negatieve gevolgen voor de Europese Unie die uit een dergelijke maatregel zouden voortvloeien’, valt te lezen in het document.

Reactie op anti-dumpingklacht EBMA

De oprichting van het collectief van Europese importeurs van elektrische fietsen is een reactie op de dumpingklacht van de European Bicycle Manufacturers ‘Association EBMA. Als reactie op de beschuldigingen van de EBMA tegen de Chinese e-bike-industrie, heeft het collectief van importeurs het kennisdocument betreffende een anti-dumping procedure voor de invoer van elektrische fietsen afkomstig uit China gepubliceerd. Deze is verschenen in het officiële publicatieblad voor de EU van de Europese Commissie.

Belanghebbende partij

In dit document verklaart het collectief van de importeurs een belanghebbende partij te zijn in de anti-dumpingklacht. Het verzoekt daarom om een ​​hoorzitting. Bovendien verzoekt het collectief om alle informatie die in de anti-dumpingklacht staat, in te zien. Die bestaat deels uit een ‘closed version’, een niet-openbaar deel.

In strijd met WTO-regels

De importeurs voeren aan dat de procedure van de Europese Commissie gebaseerd is op wetgeving in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Eind vorig jaar had de EU de anti-dumpingwetgeving moeten actualiseren. In de geupdate versie had onder meer de vergelijking met overeenkomstige landen (qua productie en markt) helemaal moeten vervallen omdat die niet past in het WTO verdrag.

Klacht gebaseerd op vergelijking met Zwitserland

Want EBMA baseert zijn anti-dumpingklacht deels op de vergelijking met Zwitserland als referentieland. Dit uitgangspunt wordt zwaar betwist. Niet alleen door het collectief van importeurs, maar ook door diverse andere partijen uit de fietsenindustrie. Ondanks dat de nieuwe anti-dumpingwetgeving al bijna van kracht wordt (1 juli 2018), is de vergelijking met Zwitserland in de EBMA-klacht aangenomen door het Europese Parlement.

Argumentatie tegen schadeclaim

Het collectief zet ook vraagtekens bij het feit dat EBMA, in plaats van de importcijfers van Eurostat te gebruiken, de voorkeur geeft aan het gebruik van exportstatistieken van de Chinese douane. Twijfels over deze methodiek worden verder aangewakkerd door het feit dat EBMA deze statistieken als vertrouwelijk heeft aangemerkt. Verder verzet het collectief zich tegen de EBMA-argumenten voor de schade die zou (zijn) ontstaan door de import van Chinese elektrische fietsen. Als tegenargument tegen de explosieve groei van geimporteerde e-bikes in de EU stelt het collectief dat de aankoop van elektrische fietsen de afgelopen jaren met 55% is gestegen.

Lees ook:

Reageer op dit artikel