Waardecertificaten Twico Holding BV dalen van 9.000 euro naar 68 cent

Tijdens een op 27 januari gehouden vergadering van certificaathouders van Twico Holding BV zijn deze geconfronteerd met een sterke afwaardering van hun certificaten.