Keurmerk afrekensystemen

Ondernemers willen erop kunnen vertrouwen dat hun afrekensysteem alle transacties op een juiste wijze registreert, de kans op fraude minimaal is en de administratie voldoet aan de eisen van de belastingdienst. Door leveranciers en producenten van Afrekensystemen en de Belastingdienst is daarom het initiatief genomen om te komen tot een Keurmerk en afleververklaring voor Afrekensystemen.