‘Werk niet mee aan opvoeren, je gooit je eigen glazen in’

Afgelopen maand was het opvoeren van elektrische fietsen volop in het nieuws. CROW-Fietsberaad sprak in een artikel over 1 op de 3 fietsen in Duitsland die ‘getuned’ zou zijn. Ook in België blijken veel vakhandelaren e-bikes op te voeren. Volgens Tom Huyskens van BOVAG is niet duidelijk wat de omvang van opgevoerde e-bikes in Nederland is.

“Daar hebben we totaal geen zicht op. Maar de signalen zijn overduidelijk en het staat vast dat het hier ook gebeurt”, geeft Huyskens aan. Door het bericht op de site van CROW-Fietsberaad werden er Kamervragen gesteld aan de Minister van I en W. Groot probleem bij het opsporen van een opgevoerde e-bike is dat het lastig te controleren is. Bij snor- en bromfietsen kan gecontroleerd worden op maximumsnelheid en vervolgens op constructiesnelheid middels een rollerbank. Dat gaat niet op voor e-bikes. “

Handhaving lastig

Bovendien kun je fietsers niet van de weg halen omdat ze te hard rijden, aangezien er simpelweg geen maximumsnelheid voor fietsers bestaat. Dus handhaving is lastig. Bij controle zou de hele motor uit elkaar gehaald of uitgelezen moeten worden, dat maakt het ook gecompliceerd.”
BOVAG is bezig met een inventarisatie op welke manier belanghebbenden in de branche gemobiliseerd kunnen worden om vakhandel en consumenten te informeren over de risico’s van opvoeren. Daarbij spelen meerdere zaken volgens Huyskens: “Ten eerste is een e-bike technisch niet ontworpen voor hoge snelheden omdat het frame en de remmen daar niet op berekend zijn. Dat levert gevaar op voor de eigen veiligheid.”

Risico dat verzekeraar niet uitkeert bij opgevoerde e-bike

Opvoeren e-bikes in polis verzekeraars

Bovendien houden andere weggebruikers er geen rekening mee dat iemand op een e-bike zulke hoge snelheden rijdt: “Dit geldt natuurlijk ook voor de speed pedelec. Maar je hebt ook te maken met het verzekeringsaspect. Als bij een ongeluk aan het licht komt dat er een opgevoerde e-bike bij betrokken was, dan kan het zijn dat een verzekeraar niet uitkeert. Als je een ongeluk veroorzaakt en er is letsel bij de tegenpartij, dan heb je echt een groot probleem. Bij veel verzekeraars staat de opgevoerde e-bike echter nog niet letterlijk in de polis, dus daar gaan we ook over in overleg.”

Risico helmplicht voor e-bikers

Het bestuur van de afdeling Fietsbedrijven van BOVAG hoopt de vakhandel te overtuigen geen elektrische fietsen op te voeren:  “Op zich is opvoeren niet verboden, dat wordt het pas bij deelname aan het verkeer. We hopen de vakhandel duidelijk te maken niet aan opvoeren mee te werken, je gooit je eigen glazen in. Het levert alleen maar politieke discussies op met als risico dat er maatregelen genomen gaan worden zoals een helmplicht voor e-bikers of maximum snelheden op fietspaden.”

Maatregelen BOVAG tegen leden die opvoersetjes verkopen

In het verleden nam BOVAG maatregelen tegen brom- en scooterdealers die opvoersetjes verkochten: “Het beleid binnen BOVAG was toen: als je aan opvoeren doet, lig je uit de BOVAG. Dat is nu nog te vroeg. We zijn volop in gesprek met verzekeraars en het ministerie. We weten dat een aantal dealers opvoersetjes aanbieden. We zien wel dat deze er altijd bij vermelden dat de verantwoordelijkheid bij de rijder ligt. Maar wij denken dat het onwenselijk en gevaarlijk en dat het vanuit ondernemersoogpunt zeer onverstandig is mee te werken aan het opvoeren van elektrische fietsen.”