RAI Vereniging: 'Berichtgeving onveiligheid fietsen feitelijk onjuist

Verschillende media hebben vanochtend aandacht besteed aan de vermeende onveiligheid van fietsen en de stijgende fietsongevallencijfers. Deze zouden deels de oorsprong kennen in ‘ondeugdelijke bagagedragers’ en ‘kinderzitjes die aan geen enkele eis voldoen’. De fietsindustrie neemt bij monde van RAI Vereniging afstand van deze beweringen, daar deze feitelijk onjuist zijn.
Het stijgende aantal ongevallen met fietsen wordt niet veroorzaakt door ondeugdelijke accessoires, zegt RAI Vereniging, Foto: Johan Wouters (ANP)