BOVAG Fietsbedrijven onderzoekt garantievoorwaarden leveranciers

BOVAG ontvangt de laatste tijd van haar leden behoorlijk wat vragen en opmerkingen over de garantie- en leveringsvoorwaarden van fabrikanten en importeurs. Onder andere over het feit dat garantieclaims op verschillende wijze worden verwerkt en vergoed en dat dit in veel gevallen niet