Maandag 6 November AFAS Leusden

Het verkiezingstraject

 

De jury
De afwegingen in de verkiezing worden gemaakt door een onafhankelijke vakjury van ten minste 5 personen (indien meer altijd een oneven aantal) waarin leden met een uiteenlopende, voor de verkiezing relevante, achtergrond zijn opgenomen. De jury wordt ondersteund door eveneens onafhankelijke specialisten vanuit verschillende aandachtsvelden.

De selectieprocedure: Award Tweewielerwinkel van het Jaar 2023
Op basis van de inschrijvingen nomineert de onafhankelijke vakjury 15 bedrijven. Deze selectie vindt plaats aan de hand van de informatie die op en bij het inschrijfformulier is aangeleverd. De juistheid van de gegevens, de opgegeven motivatie en toekomstvisie alsmede de beeldimpressie van de winkel en de werkplaats zijn daarbij van groot belang. Daarnaast zal de jury zich nog een eerste indruk vormen van:

  • de online presentatie en de eventuele webshop van de winkel,
  • het gebruik van sociale media,
  • beschikbaarheid van klantenreviews op reviewplatforms en de manier waarop de winkel hiermee omgaat.

Van genomineerd naar finalist
De 15 genomineerden krijgen onaangekondigd bezoek van een mystery shopper, worden uitgebreider beoordeeld op basis van hun online performance en worden ten behoeve van de beoordeling gevraagd extra gegevens aan te leveren. Ook kan de jury persoonlijk contact met de ondernemer opnemen. Op basis van mystery visit, de extra aangeleverde informatie en de reeds aangeleverde informatie uit het inschrijfformulier, worden de finalisten geselecteerd. De jury bepaalt hoeveel bedrijven doorgaan naar de finale, waarbij het minimum aantal bedrijven drie en het maximum aantal bedrijven vijf is.

De selectie van de winnaar
De finalisten worden bezocht door de vakjury en specialisten die de jury ondersteunen. Tijdens deze bezoeken wordt het bedrijf uitgebreid en zorgvuldig bekeken en wordt de ondernemer bevraagd op onderwerpen die door de jury als relevant worden beoordeeld. De finalisten krijgen ook het verzoek om hun jaarcijfers over het afgelopen boekjaar aan te leveren bij H&L Accountants & Belastingadviseurs, die als onafhankelijk deskundige deze cijfers zal beoordelen.

In de afweging om te komen tot een winnende onderneming, neemt de jury in ieder geval mee: de motivatie, de toekomstvisie, het ondernemerschap, de klantgerichtheid, de uitstraling van winkel en werkplaats, de online performance, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, de financiële prestatie van de onderneming als zodanig en ten opzichte van het landelijk gemiddelde, en de wijze waarop de onderneming inspeelt op actuele trends in de tweewielerbranche.

 

De selectieprocedure: Awards beste werkgever, innovatief ondernemerschap en klantvriendelijkste winkel
Op basis van de inschrijvingen nomineert de onafhankelijke vakjury uit de inschrijvingen per Award 5 bedrijven. Deze selectie vindt plaats aan de hand van de informatie die op en bij het inschrijfformulier is aangeleverd. De juistheid van de gegevens en de opgegeven motivatie zijn daarbij van groot belang. Daarnaast zal de jury zich nog een eerste indruk vormen op basis van onder andere:

  • in de media gepubliceerde informatie,
  • website en sociale media,
  • klantenreviews.

De 5 bedrijven die zijn genomineerd voor de Tweewieler Award voor de klantvriendelijkste winkel krijgen daarnaast bezoek van een mystery shopper.

 

De finale / prijsuitreiking
De winnaars van de Tweewieler Awards worden bekendgemaakt bij de finalebijeenkomst op maandag 6 november 2023 in het AFAS Theater in Leusden.

 

Meer informatie

Stuur een email naar:

Harrie Hoitink
harriehoitink@vmnmedia.nl

Partner worden

Stuur een email naar:

Marlies Trommelen
marliestrommelen@vmnmedia.nl