nieuws

Anti-dumpingklacht tegen Chinese elektrische fietsen

Retailing 1359

EBMA, de Europese associatie van fietsproducenten, heeft een klacht bij de Europese Commissie ingediend tegen de dumping op de EU-markt van goedkope elektrische fietsen uit China. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan dit ook gevolgen hebben voor aanbieders van goedkope e-bikes in Nederland.

Anti-dumpingklacht tegen Chinese elektrische fietsen
De thuismarkt voor Europese elektrische fietsen wordt overspoeld door zwaar gesubsidieerde en illegaal gedumpte Chinese e-bikes die voor een verkoopprijs worden aangeboden die beneden de EU-kostprijs ligt. Foto Shutterstock

In de eerste 7 maanden van 2017 zijn al evenveel elektrische fietsen vanuit China de EU binnengekomen als in heel 2016. De EU e-bike import vanuit China was in 2010 vrijwel 0 en is sindsdien gestegen naar 800.000 stuks dit jaar. Moreno Fioravanti, EBMA-secretaris, maakt een flink statement: “De thuismarkt Europese elektrische fietsen wordt overspoeld door zwaar gesubsidieerde en illegaal gedumpte Chinese e-bikes die voor een verkoopprijs worden aangeboden die beneden de EU-kostprijs ligt. De import is dit jaar explosief gestegen.”

Geïmporteerde elektrische fietsen strenger registreren

Dat is de reden dat EBMA een klacht heeft ingediend bij de Europese Commissie (EC). Hiermee roept EBMA dit orgaan op om per direct de import van elektrische fietsen uit China veel beter te registreren, zodat met terugwerkende kracht boetes kunnen worden gegeven. Bovendien verzoekt EBMA de EC om anti-dumping maatregelen voor e-bikes uit China in te stellen.

Ook anti-subsidie klacht

Fioravanti: “We zijn daarnaast bezig een anti-subsidie klacht in te dienen. We verzoeken de EC dringend om de oneerlijke handelsparktijken door China te onderzoeken.” Voor gewone fietsen gelden anti-dumping regels (deze vervallen waarschijnlijk per juli 2018), maar voor elektrische fietsen zijn deze niet van toepassing. Een omstandigheid waarvan handige ondernemers in de EU gretig gebruik maken en waarvan de consument zich niet bewust is.

Werkgelegenheid en investeringen EU in gevaar

In de EU zijn ruim 90.000 mensen direct werkzaam in de fietsenindustrie, en deze tak heeft meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van elektrische fietsen, heeft EBMA becijferd. Deze investering en werkgelegenheid komt nu danig in gevaar door de dumping van goedkope Chinese elektrische fietsen (die 70% van de totale import vertegenwoordigt) op de Europese markt.

Jaarlijks overschot van 23 miljoen Chinese e-bikes

Door EBMA verzamelde data laat zien dat de jaarlijkse productie van elektrische fietsen zo’n 51 miljoen units betreft. Dit afgezet tegen een jaarlijkse consumptie van 28 miljoen e-bikes, is er dus jaarlijks een overschot in China van grofweg 23 miljoen e-bikes. Fioravanti: “Dat is 10 maal zoveel als het totale marktvolume in Europa! En het wordt nog meer; in het 5-jarenplan van de Volksrepubliek China staan duidelijke doelen ten aanzien van elektrische fietsen in 2020: ‘de export van e-bikes moet drastisch omhoog’ en ‘de productie van midden en highend fietsen en fietsen aangedreven met een elektrische motor en lithium accu zal jaar na jaar worden verhoogd.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels