nieuws

Drenthe start opleiding fietstechnicus

Retailing 1016

Ondernemer Theo Brüning heeft vier fietsenwinkels in fietsprovincie Drenthe. Samen met Henk Eising onderzocht hij de markt om een fietsopleiding te starten. Ze constateerden dat er meer dan voldoende vraag was en gingen over tot actie. Resultaat: een opleiding voor fietstechnici in de dop.

Drenthe start opleiding fietstechnicus
Drenthe start opleiding fietstechnicus in samenwerking met Tweewieler Academy. Foto Innovam

De winkels van Theo Brüning staan garant voor verkoop, service, garantie en advies. Henk Eising is een ondernemer pur sang en was in 1987 een van de eerste franchisenemers van ‘De Hypotheker’. Daarnaast is Henk de commerciële man van betaald voetbalclub FC Emmen.

Jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

Vanuit sociaal oogpunt werd bedacht dat het mooi zou zijn om leerlingen te werven met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren die wel willen maar waarbij het om verschillende redenen (nog) niet is gelukt om een werkplek te vinden. In samenwerking met de gemeente Emmen is gezocht naar een manier om dit vorm te geven en dat lukte. Door advies in te winnen bij de Tweewieler Academy over opleidingsvormen, mogelijke subsidies en certificering ontstond een mooi samenwerkingsverband tussen de Ondernemers, de Opleiders en de Overheid.

Opleidingsruimte al klaar

In no time is er een heuse fietsenwinkel/opleidingsruimte uit de grond gestampt. Lesmateriaal werd ontwikkeld en uitgewerkt. Kandidaten werden geworven en via een praktijk assessment geselecteerd. Bij fietsbedrijven in de regio werd naar stageplaatsen gezocht en gevonden. Technisch trainers Mike Jansen en Arnoud Ouendag van de Tweewieler Academy werden in stelling gebracht. Alles werd tot in de puntjes voorbereid.

Opleidingstraject van 16 weken

De deelnemers worden opgeleid over een periode van 16 weken. Eerst vier weken intern, waarbij ze gedurende drie dagen per week theoretische kennis vergaren en praktische vaardigheden aanleren. Aansluitend volgt er een stageperiode van vier weken bij het fietsbedrijf. Deze cyclus herhaalt zich vervolgens nog een keer. Aan het eind van de opleidingsperiode verzorgt de Tweewieler Academy de certificering, de deelnemers leggen dan een proeve van bekwaamheid af.

Samenwerking met gemeente Emmen

“We zijn vol vertrouwen dat in samenwerking met de gemeente Emmen en de lokale ondernemers deze gemotiveerde groep beginnende fietstechnici een baan kan veroveren op de arbeidsmarkt,” aldus Robbert-Jan van den Berg, manager van de Tweewieler Academy.

Aandacht in de media

Het Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe en nog een aantal mensen van de Pers, de eigenaren van de fietsbedrijven én de deelnemers aan deze unieke opleiding waren aanwezig toen eind mei de wethouder van de Gemeente Emmen met een speciaal stuk gereedschap de ketting van een mountainbike ‘opende’ en hiermee het startschot gaf voor dit mooie initiatief, dat ongetwijfeld op meerdere plekken in Nederland navolging zal gaan krijgen.

Wil je meer informatie over het tot stand komen van deze opleidingsvorm of ben je gewoon geïnteresseerd in het hele verhaal neem dan contact op met info@tweewieleracademy.nl.

Reageer op dit artikel