nieuws

Bike Totaal wijzigt financiële structuur

Retailing

Bike Totaal wijzigt financiële structuur

AMERSFOORT – Met ingang van 1 januari 2011 zal de financiële structuur van Bike Totaal gewijzigd worden. Daarmee wordt het reeds op de Sales Kick Off, in maart, gepresenteerde nieuwe contributiemodel daadwerkelijk ingevoerd.

AMERSFOORT – Met ingang van 1 januari 2011 zal de financiële structuur van Bike Totaal gewijzigd worden. Daarmee wordt het reeds op de Sales Kick Off, in maart, gepresenteerde nieuwe contributiemodel daadwerkelijk ingevoerd.

“Om zowel de ondernemer als de contractleveranciers meer te kunnen laten profiteren van de samenwerking hebben we de nieuwe financiële structuur van Bike Totaal opgezet,” zegt algemeen directeur Maarten de Vos (foto). “Het nieuwe model voorziet in meer profijt van een goede, transparante samenwerking en meer balans in de inkomstenstroom met gelijkblijvende exploitatie van Bike Totaal BV.”

Volgens De Vos geeft het model tevens een positieve stimulans richting contractleveranciers en staan de kosten voor de ondernemer beter in verhouding tot het geleverde dienstenpakket. In het nieuwe contributiemodel wordt contributie geheven over de kernomzet per maand en wordt eens per kwartaal een bonus uitgekeerd over de behaalde omzet bij de contractleveranciers van Bike Totaal.

Om de bijdrage beter in verhouding tot de geleverde diensten te brengen, is een neerwaartse staffel van contributieheffing gemaakt (maximaal 1,4% en minimaal 0,6%).

“Onze belangrijkste drijfveer is altijd de bereidheid tot samenwerken geweest. Goede samenwerking vraagt om goede afspraken. Afspraken met onze leveranciers, maar vooral ook tussen de Bike Totaal ondernemers zelf,” aldus De Vos.

“We hanteren de slogan ‘van en voor ondernemers’. ‘Van’ omdat de aandelen van Bike Totaal BV al sinds de start van de BV 100% eigendom zijn van de ondernemers. In ‘voor’ leveren de Bike Totaal contractleveranciers een belangrijke bijdrage.”

Reageer op dit artikel