nieuws

Innovaties in MKB dragen bij aan winstgevendheid

Retailing

Innovaties in MKB dragen bij aan winstgevendheid

ZOETERMEER – MKB-ondernemers voeren jaarlijks 126.000 vernieuwingen in hun bedrijf door. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna vijfhonderd ambachtelijke ondernemers dat het EIM in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Ambachten heeft verricht. Uit het onderzoek blijkt dat innovatie loont. Volgens de vernieuwende ondernemers droeg 70% van de innovaties direct bij aan de winstgevendheid van hun bedrijf.

ZOETERMEER – MKB-ondernemers voeren jaarlijks 126.000 vernieuwingen in hun bedrijf door. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna vijfhonderd ambachtelijke ondernemers dat het EIM in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Ambachten heeft verricht. Uit het onderzoek blijkt dat innovatie loont. Volgens de vernieuwende ondernemers droeg 70% van de innovaties direct bij aan de winstgevendheid van hun bedrijf.

Bijna tweederde van de innovaties heeft betrekking op verbetering van het product en van de relatie met de klant; de overige innovaties betreffen vooral wijzigingen in het productieproces, de apparatuur en het gebruik van materialen.

Marktkennis en houding doorslaggevend
Kennis en ervaring als ondernemer blijken minder van invloed te zijn op innovatief gedrag. Het gaat vooral om de houding, de bereidheid te vernieuwen. Vernieuwende ondernemers blijken zich vooral te laten inspireren door hun klanten, hun vakgenoten, vakliteratuur en brancheorganisaties. Bovendien hechten innovatieve ondernemers duidelijk meer waarde aan hun medewerkers als informatiebron dan niet-innovatieve ondernemers.

Checklisten
Ambachtelijke ondernemingen blijken ook vernieuwingen van elders toe te passen in het eigen bedrijf. Op deze wijze landen de voordelen van de innovaties bij de eindgebruiker. Zo leveren de ambachten in de praktijk van alledag een actieve bijdrage om vernieuwingen in de markt tot een succes te maken. In februari komen op de HBA-website speciale checklisten beschikbaar die de ondernemers kunnen helpen bij hun afweging om vernieuwingen door te voeren.

Downloaden/bestellen?
Het rapport “Innovatie in de ambachtseconomie” (Zoetermeer, 2010) is gratis te downloaden op de website van het Hoofdbedrijfschap Ambachten of bij het HBA te bestellen onder vermelding van publicatienummer 448.Het rapport kost € 20,- excl. verzendkosten.

Van het onderzoek is ook een versie beschikbaar over detailhandel, horeca en ambachten tezamen. Dit is te vinden op de site van EIM.

Reageer op dit artikel