blog

De senior als onbekende consument

Retailing

De senior als onbekende consument
De retailer moet weten dat vijftigplussers harde achtergrondmuziek en veel prikkels die niets te maken hebben met het product beslist niet op prijs stellen.

Wat karakteriseert de oudere consument? Dat is de centrale vraag in het proefschrift van Jessica Hohenschon. Het antwoord: de senior van nu is anders dan die van een paar jaar geleden. En daar moeten bedrijven rekening mee houden, zo valt te lezen op de website route50plus.nl.

Oudere consumenten vormen een grote en, omdat ze meestal over voldoende financiële middelen beschikken, aantrekkelijke markt. De toekomstige omzetgroei zit in dit vijftigplus-segment. Het is voor bedrijven dan ook van levensbelang om te weten hoe deze groep het best bereikt kan worden.

Kiezen met ervaring

Op 8 maart jongstleden verdedigde Jessica Hohenschon aan de Universiteit Maastricht haar proefschrift ‘The old times ahead. The dawn of the Ageing Consumer’. Haar onderzoeksvraag ‘Wat karakteriseert de oudere consument?’ beantwoordt Hohenschon met: de vijftigplusser is uniek, vindt méér waarden belangrijk dan alleen moderne of conservatieve, maakt gebruik van zijn ervaring en is sceptisch. Met ‘uniek’ bedoelt zij dat ouderen geen trendvolgers zijn. Ze maken individuele keuzes en doen dat op basis van hun eerdere ervaringen. Ze doen dat liever dan advies vragen aan anderen. Verder zijn ze duidelijk minder gevoelig voor reclame-uitingen dan jongere consumenten.

Diverse types

De vakliteratuur zegt dat de oudere consument snel tevreden is. Maar dat klopt niet volgens Hohenschon. Vijftigplussers zijn juist sceptisch; verkooppraatjes slikken ze beslist niet voor zoete koek. Uit Hohenschons onderzoek blijkt verder dat veel oudere consumenten gezond, welvarend, actief en geïnteresseerd zijn. In de vakliteratuur worden op dit moment twee typeringen gegeven voor de oudere consument: modern of conservatief. Hohenschon noemt nog drie types: ambitieuze, creatieve en zorgzame ouderen. Vijftigplussers zijn niet alleen geïnteresseerd in eigen macht en succes, maar ook in het welzijn van anderen.

Producten voor ouderen verkopen niet

Uit een andere studie blijkt dat de helft van de bedrijven zich niet voorbereidt op de grijze golf. Die dreigen de boot te missen. Je móet je als bedrijf verdiepen in deze doelgroep om straks het hoofd boven water te kunnen houden. Zo moet je weten dat vijftigplussers harde achtergrondmuziek en veel prikkels die niets te maken hebben met het product beslist niet op prijs stellen.
 Nog een advies van de onderzoekster: “Als je producten maakt voor ouderen en je presenteert ze ook zo, dan koopt niemand ze. Het klinkt als: u bent nu oud, en dit heb ik voor u bedacht. Tegelijk geldt ook: je moet niet alles als ‘jong’ willen verkopen. Voordelen van je product noemen, dat is beter.”

Bron: route50plus.nl

Reageer op dit artikel