nieuws

Accell mag stoppen met leveren onder huidige voorwaarden aan Fietsenwinkel.nl

Ondernemen 13655

Accell mag stoppen met leveren onder huidige voorwaarden aan Fietsenwinkel.nl
Accell Nederland heeft het door IBG (fietsenwinkel.nl) ingestelde hoger beroep in het kort geding gewonnen en hoeft met ingang van 6 april 2018 niet langer IBG te beleveren. Foto Shutterstock.com

De voorzieningenrechter heeft op 19 december 2017 uitspraak gedaan in een kort geding dat IBG BV (Fietsenwinkel.nl) tegen Accell Nederland BV had aangespannen vanwege de invoering van het nieuwe margegebouw. Deze uitspraak betekent dat de huidige overeenkomst tussen IBG BV en Accell Nederland BV per 6 april 2018 zal eindigen.

In een brief wees Accell de rechtbank erop dat ‘Accell er de afgelopen anderhalf jaar alles aan heeft gedaan om met IBG tot een nieuwe overeenkomst te komen.’ In het kort geding valt te lezen: ‘partijen hebben vervolgens tot ver in 2017 dooronderhandeld over een nieuwe overeenkomst.’ De rechtbank geeft aan dat ‘niet kan niet worden vastgesteld dat het stuklopen van de onderhandelingen in overwegende mate aan de ene of de andere partij te wijten is geweest…’

Onderhandelingen mislukt

De rechtbank concludeerde dat Accell de overeenkomst met fietsenwinkel.nl onder andere mag opzeggen vanwege het mislukken van de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst. Aangezien de brief die Accell hierover heeft verstuurd gedateerd is op 6 oktober 2017, geldt de opzegging van het contract (half jaaropzegtermijn) met Fietsenwinkel.nl vanaf 6 april 2018.

Uitleg uitspraak voorzieningenrechter 

Beide partijen zien hun voordeel in de uitspraak van de Voorzieningenrechter. Accell omdat het per 6 april 2018 niet meer onder de huidige voorwaarden aan IBG/Fietsenwinkel.nl hoeft te leveren. IBG omdat het heeft bereikt dat tot 6 april 2018 Fietsenwinkel.nl de fietsen van de Accell-merken nog onder de huidige condities krijgt geleverd. De Voorzieningenrechter concludeert daarom: ‘Aangezien partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden verrekend.’

Lees meer over Accell versus Fietsenwinkel.nl

 

 

Reageer op dit artikel