nieuws

EU-norm voor veiligheid e-bike accu’s

Onderdelen & Accessoires 3255

EU-norm voor veiligheid e-bike accu’s
Voor de langere garantieperiode hebben BMZ en ZEG onlangs een serviceovereenkomst ondertekend. Foto BMZ

Het Europese Comité voor Electrotechnische Standaardisatie heeft de Europese norm EN 50604-1:2016 gepubliceerd waarmee deze ook in werking is getreden. Deze norm definieert een voor heel Europa geldende uniforme veiligheidsstandaard voor lithium-ion accu’s die gebruikt worden in elektrische fietsen, e-scooters en andere lichte elektrische voertuigen (LEVs).

De nieuwe norm verbetert de veiligheid van e-bikes en andere LEVs en voorziet het van een deugdelijk juridisch kader.

ZVEI, ZIV en BATSO

De nieuwe veiligheidsstandaard is voorgedragen door de Duitse bonden voor de electrotechnische industrie (ZVEI) en voor de fietsindustrie (ZIV) in samenwerking met de accu-veiligheidsorganisatie die BATSO heet.

Standaardisatie noodzaak

De genoemde bonden en associaties drongen aan op de veiligheidsnorm om te voorkomen dat e-bike accu’s kunnen worden overbeladen, om diepte-ontlading te voorkomen evenals kortsluiting en om ze bestand te doen zijn tegen extreme temperaturen en trillingen. Daarnaast schrijft de nieuwe norm voor dat acculader en accu op elkaar moeten zijn afgestemd. Tevens moet de acculader alleen die accu’s opladen waarvoor die is ontworpen. Dus de bij elkaar passende laders en accu’s moeten elkaar kunnen identificeren.

‘Behoefte aan duidelijke technische richtlijnen’

De bonden die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe veiligheidsstandaard wijzen erop dat tweewielige elektrische mobiliteit reeds jaren een realiteit is; dat er alleen al in Duitsland meer dan 2.5 miljoen e-bikes rondrijden. “In het licht van deze e-bike trend hebben consumenten, dealers en fabrikanten behoefte aan duidelijke technische richtlijnen,” zegt Siegfried Neuberger, algemeen directeur van de Duitse bond voor de fietsindustrie, ZIV.

E-bike accu’s van buitenaf bereikbaar

Hier voegde Stephan Scheuer, voorzitter van de accu-veiligheidsorganisatie BATSO, aan toe dat in tegenstelling tot de accu’s van elektrische auto’s die van elektrische fietsen van buitenaf bereikbaar zijn en ook kunnen worden verwijderd en bevestigd. “Dit maakt dat er specifieke veiligheidseisen nodig zijn om de gebruiker beter te beschermen. De nieuwe EN 50604-1 norm zet de standaard op dit gebied.”

Document van 44 pagina’s

EN 50604-1 beschrijft de algemene veiligheidseisen en testmethodes voor accu’s in gebruik bij e-bikes, speed e-bikes, e-scooters en andere lichte elektrische voertuigen. Het is een 44 pagina’s tellend document. Het kost € 73,40 en is te bestellen bij www.nen.nl.

Reageer op dit artikel